โปรแกรมpayroll

โปรแกรมpayroll   โปรแกรมpayroll เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพกับ GeeHRM Impove HR system to enterprise solution. ด้วยระบบ GeeHRM โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มี Function…