โต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติงาน โต๊ะทำงาน :โต๊ะ เป็นเครื่องเรือนที่มีพื้นผิวข้างบนเรียบขช้านานกับพื้น รองรับน้ำหนักโดยขาโต๊ะ โดยอาจใช้เพื่อจะวางสิ่งของ ยกตัวอย่างเช่น อาหาร หนังสือ เป็นต้น โดยความสูงมีความพอเหมาะสมกับการนั่ง และส่วนมากจะใช้คู่กับเก้าอี้ โต๊ะในสมัยที่ผ่านมา จะผิดแผกแตกต่างผิดแผกแตกต่างจากตอนนี้…