เทปกาว

เทปกาว   เทปกาว  LOUIS TAPE ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เทปกาว Louis Tape รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน และเป็นผู้ผลิตเทปใสอันดับสองของโลก   Louis Tape เทปกาวคุณภาพ หนึ่งในผู้ผลิตเทปกาวรายแรกของประเทศไทย…