The Wash Factory

The Wash Factory   ล้างรถ เคลือบแก้ว – ซื้อรถมาใหม่ ไม่มีใครอยากให้รถเป็นรอยขีดข่วนกันหรอก แต่จะทำอย่างไรล่ะ วันนี้ทาง The Wash Factory จะมาแนะนำการป้องกันเรื่องรอยขีดข่วนให้กับลูกค้า…