Site Loader
ระบบ GPS

ระบบ GPS ช่วยยกระดับให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการยุคใหม่อย่างไร

ะบบ GPS- ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องที่ขาดไปไม่ได้ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ ระบบ G P S กลายเป็นระบบที่เหมาะสมกับการทำงานในด้านนี้อย่างมาก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์หลาย ๆ รายเริ่มให้ความใส่ใจมากขึ้นกว่าเดิม แต่เชื่อว่าก็มีอีกไม่น้อยที่ยังสงสัยถึงความคุ้มค่าในการติดตั้ง GPS ไปใช้ จึงมาดูเหตุผลที่ระบบ GPS (จีพีเอสติดตาม) จะช่วยยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นได้อย่างไร

 

1. มีระบบการตรวจสอบทันสมัย รับรู้ได้แบบ Real-time – เนื่องจากระบบ GPS สามารถติดตามยานพาหนะได้ตลอด 24 ชม. จึงทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกอย่างว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เช่น ตำแหน่งของรถอยู่ที่ไหน ขับตามเส้นทางที่ระบุหรือไม่ มีการจอดพักที่จุดใดเป็นระยะเวลานานเท่าใด ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจมากขึ้น

 

2. วางแผนการทำงานได้ชัดเจน – เมื่อรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวยานพาหนะก็สามารถวางแผนการทำงานได้ชัดเจน เช่น การจัดส่งสินค้าตามลำดับ การกำหนดระยะเวลาให้กับลูกค้า ระดับน้ำมัน ระดับอุณหภูมิของสินค้าบางประเภท เป็นต้น ส่งผลให้ฝ่ายวางแผนทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า

 

3. นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ – เนื่องจากระบบ GPS จะมีการบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบ GPS ผู้ประกอบการยุคใหม่ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ ไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น น้ำหนักของมากเกินไป ทำให้รถเสียบ่อย ก็ปรับปรุงเรื่องน้ำหนักบรรทุก เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

ต้องยอมรับว่าการติดตั้ง GPS ติดตามรถ ไม่ใช่แค่กันรถหายเท่านั้น ระบบ GPS มีส่วนสำคัญมากในการช่วยยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ของบรรดาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม

​สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

 

Post Author: savecyber